Logo

Vågsbygd

mobilknapp

Aktuelt

Publisert: 07.04.15

Nye tider på barnepassen i Vågsbygd fra 07.04.2015

Vi har kyndige barnevakter som passer på barna mens du trener på dagtid og ettermiddag. På barnepassen får barna leke, tegne, male, spille spill, få leksehjelp mens du trener, og det er gratis for medlemmer å bruke barnepassen. Barnepass på dagtid er tilgjengelig for barn 0-3 år og for barn fra 3-11 år på fredag ettermiddag. Barnepass vil være stengt jul, påske, helligdager i mai og sommer. Barnet kan maksimalt være der 1 time og 30 minutter. Kun i Vågsbygd

Trivsel på barnepassen
Spring oppfordrer til at foreldre setter av tid til tilvenning for barnet på barnepassen. Dette er vanlig praksis i barnehager, og på samme måte ønsker vi at foreldrene legger til rette for tilvenning.
Dersom barnet er utrøstelig, vil foreldre/foresatte hentes.
Vi kan desverre ikke ta imot barn som er syke.
Ved sykdom, bleieskift eller ditt barn er sulten vil foreldre/foresatte hentes.


Tider for barnepass

Kun i Vågsbygd

Tidene gjelder fra 07.04.2015

Mandag, Onsdag og Fredag kl. 09.30 -11.00 ( 0-3 år )

Fredag: Kl. 16.15-17.30 ( 3-11 år )